เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
• แกงร้อนบ้านสวน • ลาบไก่สายสะเมิง • เรือนไม้ไทยใหญ่ • ครัวสิบสองปันนาแม่ริม
• ขันโตกพาเลซ • เบญจรงค์ขันโตก • ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ • คุ้มเวียงยอง
• ท่าน้ำ • ครัวเพชรดอยงาม • คุ้มขันโตก • เฮือนโบราณบ้าน 100 ปี
• เฮือนสุนทรีย์ • เฮือนเพ็ญ • บ้านไร่ยามเย็น • อัมพรไส้อั่วเม็งราย
• เฮือนโบราณบ้านฮิมปิง   
หน้า | 1