เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
เฮือนโบราณบ้าน 100 ปี

เลขที่ 71 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ โทร.053 -276810 , 053-2320278

   เมนูแนะนำ  ปลาช่อนไร้ก้าง/ ห่อหมกทะเลในมะพร้าว/ ชุดขันโตก/ ไก่นึ่งเฮือนโบราณ