เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง

193/2 ถ.ศรีดอนไชย  ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร.053-275272/273593

เมนูแนะนำ
คับบะ
ซู่ฉ่าย
ปลาฉิกขักนึ่งเกี่๊ยมบ๊วย
เป็ดปักกิ่ง
เป็ดอบเกาลัด
ผัดโหงวก้วย
หมูหัน
เห็ดหูหนูผัดไข่