เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
แก้วปลาสด

สาขาที่ 1 ถ.เชียงใหม่ – ลำปาง /สาขาที่ 2  สโมสรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 60 หมู่ 3 ต.สุเทพ โทร.

     053-922336/ สาขาที่ 3หลังม.ช. ก่อนถึงทางขึ้นร้านอาหารกาแล หมู่ 1 ต.สุเทพ โทร.053-811755