เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
หมูสวัสดี

ครณธา  สุดารินทร์ 085-8654143/089-1916788 f.053-242582

เมนูแนะนำ (ร้านขายส่งประเภทไส้กรอก/ลูกชิ้นหมู/หมูยอ)

ขาหมูเยอรมัน ไส้กรอกทอด หมูยอทอด