เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
ทะเลเผา

1/1 ถ.ป่าพร้าวนอก ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่

อาหารจานเด่น ทะเลรวมเผา

คุณธีรชัย  บรรจบกาญจน์ 089-7008038/053-279764