เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
ลาบไก่สายสะเมิง

คุณ อนันต์ สิงห์น้อย 088-4066922

หมู่ 6 ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ 053-430223