เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
เชียงใหม่ เอส แอนด์ บี Chiangmai F&B

34 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่

โทร.053-218141 /087-3003363

chiangmai.catering@hotmail.com