เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
ฮิมบ้านสวน

 ถนนวงแหวนรอบที่ 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  โทร.053-295572 /081-8845494