เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
เบญจรงค์ขันโตก

เลขที่ 101 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-804331

    เมนูแนะนำอาหารชุดขันโตก ไก่ทอด /น้ำพริกอ่อง/แกงฮังเล/ แคบหมู/น้ำพริกหนุ่ม/ข้าวเหนียว