เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-202993

     เมนูแนะนำอาหารชุดขันโตก ไก่ทอด /น้ำพริกอ่อง/แกงฮังเล/ แคบหมู/หมี่กรอบ/ข้าวเหนียว/ข้าวแต๋น