เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
คุ้มเวียงยอง

ในโครงการบ้านสวนนันทขว้าง ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

     โทร.053-329244 / 053-329245  เมนูแนะนำ ไก่เมมืองนึ่ง ไส้อั่วรสลาบ/คั่วแคเห็ด