เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
แกงร้อนบ้านสวน

เลขที่ 149/3หมู่ 2 ถ.เลียบคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-213762/053-221378

เมนูแนะนำ แกงหน่อไม้ / แกงฮังเล/ไก่เมืองทอด/แกงขนุนซี่โครงหมู/แอ๊บปลาช่อน