เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน"กินเหนือ"
เทศกาลอาหารและดนตรีครั้งที่ 1 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00-23.00 น.
ณ ลานเซ็นเฟส หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

การแสดงจากศิลปิน
16 ต.ค. วงหนามเตย
17 ต.ค. มาลีฮวนน่า
18 ต.ค. Gimmick Band
19 ต.ค. บลูเฉด
20 ต.ค. อะตอม

 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

ภาพกิจกรรมของชมรม

 

 ผู้สนับสนุน  
Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image